Uçak Bileti Alımına İlişkin Kullanım Koşulları Ve Uçuş Kuralları

1.        Genel Olarak

1.1. Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. (“Obilet”), www.obilet.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve Obilet’e ait mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) üzerinden otobüs, uçak ve feribot bileti satışına ilişkin platform sağlama hizmeti vermektedir. İşbu Uçak Bileti Alımına İlişkin Kullanım Koşulları ve Uçuş Kuralları (“Uçak Kullanım Koşulları”) dokümanında İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Platform” olarak anılacaktır.

1.2. Obilet’i ziyaret ettiğiniz veya bilet satın almak istediğiniz zamanlarda lütfen bu sayfayı okuyunuz. Obilet’i ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Platform’un ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

1.3. İşbu Uçak Kullanım Koşulları, Platform’da yer alan diğer açıklama, politika ve kurallar ile ayrılmaz bir bütündür.

2.        Taraflar ve Konu

2.1. İşbu Uçak Kullanım Koşulları, Platform’u ziyaret eden, bilet alan ve/veya üye olan herkes için geçerlidir. Uçak Kullanım Koşulları kapsamında “Kullanıcı” ifadesi ile Platform’a üye olarak (“Üye”) uçak bileti alan veya Platform’u sadece ziyaret ederek uçak bileti alan (“Ziyaretçi”) tüm kişiler ifade edilmektedir.

2.2. Platform’un sahibi, “Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. Topçu İş Merk. No:1/11 Kat: 3 Kağıthane/İstanbul” adresinde yerleşik olan Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. unvanlı şirkettir. Platform üzerinden sunulan platform hizmetleri, Obilet tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda, “Hizmet”; Kullanıcıların Obilet üzerinden bilet satın alma işlemini ifade eder.

2.3. Platform üzerinden satışa sunulan uçak biletlerine ilişkin taşıma hizmeti, Platform üzerinden ilgili biletin alındığı kısımda açıkça belirtilmekte olup söz konusu hizmetin verilmesine ilişkin Obilet’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Obilet’in, sefer saatlerini ve/veya havayolu firmaları tarafından sağlanan benzeri içeriklere ilişkin hiçbir yükümlülüğü yoktur.

2.4. İşbu Uçak Kullanım Koşulları sözleşme niteliğini haiz olup sözleşmenin konusu uçak yolcu taşıma bileti satışıdır. Biletin satış bedeli, ödeme şekli, kalkış havalimanı, varış havalimanı, seyahat tarihi, kalkış saati, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve Kullanıcıların e-posta adresine de gönderilmektedir. Bu kapsamda, ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Açıklama

Firma Tarih Saat Nereden Nereye
Ödeme Şekli
Toplam (KDV Dahil)

3.        Hükümler

3.1. Obilet,Platform’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Uçak Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

3.2. Platform’un tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Obilet tarafından oluşturulan tüm içerik ile markalar ve logolar Obilet’e aittir. Kullanıcılar, Obilet’in fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarına tabi ürünlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

3.3. Obilet, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir. Bu işlemler içinde, ziyaret zamanı ve süresi, izlenen sayfalar ve Platform’a gelmeden önce ziyaret edilen sitenin bilgisi de bulunabilir. Bu bilgiler sadece, Platform aktivitesini ölçmek ve Platform’u geliştirecek fikirler üretebilmek için kullanılır. Platform, tüm Kullanıcıların erişimine açıktır.

3.4. Kullanıcılar, Platform’da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Obilet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, içeriklerin ve ara yüzün Obilet’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içerik Obilet’in öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

3.5. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Obilet’in izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırıdır. Veri tabanı ve veri tabanında yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı Obilet’in öncül ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.6. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin “bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma” eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Obilet yasal haklarını kullanabilir.

3.7. Obilet, sağladığı hizmet konusunda herhangi bir garanti vermez. Platform ve içeriği "olduğu gibi" esasında sunulmaktadır. Herhangi bir seferin başarısızlığı, hatası, iptali veya gecikmesi, iletişim kesintisi, bilgisayar virüsü sonucu oluşan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı Obilet sorumlu değildir. Kullanıcılar, işbu Otobüs Kullanım Koşulları’nda sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Obilet’in, girişini engelleme ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yaptırımı gerçekleştirme hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul ederler.

3.8. Obilet ile birlikte Obilet'in ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak Platform’da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, Kullanıcıların maruz kaldıkları kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm bu kuruluşlar ya da kişiler, üçüncü şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya dolaylı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

3.9. Obilet, Platform üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Obilet, anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya üçüncü tarafların sitelerine yönlendirebilir. Bu bağlantıların varlığı, diğer site ve sayfaların içeriklerinin Obilet tarafından denetlendiğini göstermez. Obilet, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer internet sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içeriklerden dolayı Obilet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Obilet sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu peşinen kabul ederler.

3.10. Kullanıcıların Platform’da yaptıkları işlemlere ilişkin tüm sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir. Özellikle Kullanıcıların ortak bilgisayar kullandıkları durumlar başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, üyelik ve/veya satın alma işlemleri söz konusu bilgisayarı kullanan üçüncü kişilerce görüntülenebilir. Kullanıcıların bu duruma azami önem göstermesi gerekmektedir.

3.11. Platform’a üyelik kişisel kullanım içindir. Üyeler, hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptir. Üyeler, üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilirler. Üyeler aynı zamanda istedikleri zaman üyelik hesaplarını kapatabilirler.

3.12. Uçak Kullanım Koşulları ve Platform’da yer alan diğer metinler, Platform’un Obilet tarafından her ne nedenle olursa olsun kapatılması ile kendiliğinden yürürlükten kalkar. Şu kadar ki, Obilet işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Uçak Kullanım Koşulları’nın herhangi bir etkisi olmayacaktır.

4.        Genel Kurallar

4.1. Kullanıcı, Platform’a girdiği yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapılamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, Obilet’in aracılık ederek sunduğu hizmetlerde, otobüs şirketleri ve Kullanıcı arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Obilet’in sorumlu olmayacağını, tek iletişim kanalının ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, havayolu şirketleri ve/veya aracı kurumlardan alınan içeriğin doğru veya eksiksiz olacağı hakkında Obilet tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet altyapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu veya oluşabilecek herhangi bir iletişim kesintisinden yaşanan zararlardan Obilet’in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, Obilet’in tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Platform üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterdiğini ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Obilet’in sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, Hizmet’in ilgili havayolu şirketleri ve/veya aracı kurumlar tarafından bizzat veya o kurumların kontrolü altında düzenlenmekte olduğunu, Obilet’teki içerikler ile ilgili beyannameler için ilgili havayolu şirketinin kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.6. Obilet sunduğu hizmetlerde Kullanıcı ile havayolu şirketi arasında aracı konumdadır. Kullanıcı, Obilet’in aracılık ettiği hizmetlerde oluşabilecek herhangi bir problemden sorumlu tutulamayacağını, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca uçak bileti satın alınan havayolu şirketinin uygulamadaki uçuş kuralları ve kısıtlamaları sebebiyle uçuş gerçekleştirilememesi durumunda Obilet’ ya da anlaşmalı acentelerine herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

4.7. Kullanıcı, Obilet’in satış kanalları üzerinden satın aldığı biletlerde uçuşu engelleyebilecek; ulusal veya uluslararası herhangi bir siyasi olay, grev ve halk hareketleri, asgari yolcu sayısı, fazladan rezervasyon, hava sahasının aktifliğini etkileyecek düzeyde oluşacak doğal olaylar, yer durumunun müsait olmaması ve teknik aksaklıklar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Obilet’in sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, Obilet’in satış kanalları üzerinden aldığı biletin uçuşunun öncesi/sonrası veya uçuş sırasında gerçekleşebilecek mücbir sebep, fevkalade haller, kaza ve benzeri olaylardan ötürü Obilet’in sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı, Platform üzerinde bir satın alma işlemi gerçekleştirirken adını, telefon numarasını, T.C. kimlik numarasını ve/veya pasaport numarasını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini doğru bir şekilde girmelidir. Kullanıcı, bu bilgilerin doğru veya tam verilmemesinden kaynaklı oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan Obilet’in sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder. Obilet, Kullanıcı’yı sağlanan hizmete dair bilgilendirmek için Kullanıcı’nın satın alma sırasında girdiği iletişim detaylarına elektronik ileti gönderecektir.

4.10. Obilet üzerinden yapılacak tüm satın alma işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. Kullanıcı, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, 3D Secure sistemi üyesi olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. 3D Secure, kendi sistemi üzerinden tam doğrulama yöntemi ile işlemler yapılmasını sağladığından dolayı, bu sistemle gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğun sadece Kullanıcı üzerinde olduğunu, dolayısıyla Platform üzerinde gerçekleşen ödemeler için harcama itirazında bulunamayacağını beyan eder. Kullanıcı, 3D Secure yüzünden oluşabilecek aksaklıklardan Obilet’in sorumlu olmadığını kabul eder.

4.11. Platform üzerinde yapılan bir rezervasyon veya satın alınan hizmet, bir başkasına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz.

4.12. Kullanıcı, Platform üzerinden satın aldığı hizmetler akabinde ücret iadesi durumuyla karşılaşırsa, havayolu şirketinin ve/veya aracı firmanın şartlarına uygun olarak iade edilecek ücretin belli olacağını kabul ve taahhüt eder. Bu süreç sonuçta belirlenecek ücret iadesinin, hizmeti satın alırken kullanılan kredi veya banka kartına, eğer gerekirse kullanıcının belirttiği hesap numarasına yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.13. Platform’dan satın alınmış uçak biletlerinde, gidilen destinasyonun gerektiği koşullarda yolcuların pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını yanlarında taşımaları gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşından küçük çocukların yalnız veya ebeveyn harici birisi ile seyahat etmesi durumunda, havayolu firmasının çocuk yolcu uçuş kuralları geçerlidir. Kullanıcı, pasaport ve vize işlemlerinde seyahat edilecek ülke ve kullanıcı arasında oluşabilecek ülke (pasaport veya vizenin onaylanmaması vb.), yolcu (vergi borcu, transit vize eksikliği) veya aracı başka bir mecradan kaynaklı oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı çıkışın engellenmesi durumunda Obilet’in sorumlu olmayacağını ve yukarıdaki sebeplerden kaynaklanmış iptal ve rötarların tüm sorumluluğunun kendine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.14. Kullanıcı, Platform aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için havayolu şirketi ve/veya aracı şirketin koşullarına sadık olduğunu, havayolu şirketinin bu koşullarda değişiklik yapması halinde havayolu şirketi tarafından güncellenmiş bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için havayolu şirketlerinin hepsinin kendilerine göre belirlediği farklı uygulamaları ve ücret cezalarının oluşabileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.        Uçak Biletlerine İlişkin Kural ve Koşullar

5.1.        Rezervasyon ve Biletleme Genel Kuralları

5.1.2. Kullanıcı, havayolu şirketlerinin sınıflandırmasına bağlı olarak opsiyonlu rezervasyon yapabilir. Opsiyonun takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Opsiyonlu rezervasyonlarınızdan faydalanmak için havayolu şirketlerinin belirlediği zamandan önce sistem üzerinden satın alma işlemi yapılması gerekmektedir.

5.1.3. Opsiyonlu rezervasyonlarda havayolu şirketleri opsiyon süreleri belirler ve bu süreleri değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Havayolu şirketlerinin bu güncellemeyi Obilet’e aktarması halinde Obilet, Kullanıcı’ya belirttiği bilgiler doğrultusunda bildirim gönderir. Havayolu şirketinin bu güncellemeyi Obilet’e bildirmemesinden ve opsiyon süreci boyunca biletin satın alma işleminin tamamlanmasından Obilet sorumlu değildir. Sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir.

5.1.4. Kullanıcı satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra biletinin rezervasyonunun ve rotasının değişikliğini Platform üzerinden otomatik olarak yapamaz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanıcı Çağrı Merkezi veya Canlı Destek ile iletişime geçmelidir.

5.1.5. Öğrenci, asker ve benzeri özel seçeneklerle bilet alan Kullanıcılar, bu seçeneği almaya uygun olduklarını kanıtlayıcı kimlik ve benzeri belgeleri havaalanında yanında bulundurmakla yükümlüdür. Bu konuda gerekli belgeyi sunamamaları durumunda doğabilecek cezadan ilgili Kullanıcı sorumludur.

5.1.6. Ödeme yapıldıktan sonra seyahat kesinleşmiş olarak kabul edilecektir. Daha sonra rezervasyon kaydında ve/veya uçak biletinde yapacağınız iptal ve değişiklikler ilgili havayolu şirketinin kural ve koşulları doğrultusunda işlem görecektir. Kullanıcı, yazılı olan kurallara uymayı ve rezervasyon gerçekleştirdiği ya da bilet satın aldığı yolculara bu kuralları bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi bir durumda oluşacak şikâyet ve mağduriyetlerden Obilet’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. Uçak biletlerinde, gidilecek destinasyona göre havayolu şirketlerinin belirlediği bagaj kg hakları geçerlidir. Havayolu şirketleri, belirlemiş oldukları kg hakkının aşılması durumunda ve spor, müzik vb. kişisel aletlerin taşınması halinde, ekstra ücret talep edeceklerdir. Havayolu şirketleri ve Kullanıcılar arasında bagaj kökenli oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan Obilet sorumlu değildir. Havayoluna not olarak bildirilecek taleplerinizin check-in sırasında havayolu tarafından kabul edilmemesi halinde Obilet herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

5.1.8. Tekerlekli sandalyeye havalimanında veya uçağa kadar ihtiyaç duymanız, ek koltuk veya bebek yatağı talep etmeniz takdirinde havayolu şirketleri ekstra ücret talep edebilir.

5.1.9. Bilet alımını onayladığınızda uçak bileti tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi veya banka kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kartın sahibinin seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak biletleme yapılan havayolunun, ödeme yapılan kartın check-in sırasında gösterilmesini talep etmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda, kartın ibraz edilememesi halinde Obilet, yolcunun uçuşu kullanamamasını bahisle iade için başvurması halinde hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

5.1.10. Bebek yolcunun seyahat edebilmesi için 2 yaşından gün almamış olması gerekir. 0 ile 2 yaşından gün almamış çocuk yolcular; yalnız başlarına seyahat edemezler. Ebeveyn / yetkili kılınan kişi ile veya refakat kabin memuru beraberinde seyahat edebilirler. Refakat kabin memuru verilmesi halinde, çocuk ücreti uygulanır, kabin memuru için OW (Tek Yön) ücret havayolunca tahsil edilir.

5.1.11. Seyahatin başladığı gün 7 yaşını doldurmuş ancak 12. yaş gününü kutlamamış. 07 – 11 yaşında ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilen çocuk yolcular için, talep halinde refakat kabin memuru hizmeti verilir. Çocuk indirimi uygulanır. Check-in ve/veya gümrük işlemleri vb. konularda yardımcı olamayacak kadar yetersiz olan yolcuya havayolu tarafından gerek görüldüğü takdirde ücreti mukabilinde kabin memuru tahsis edilir. Refakatçi yolcu statüsü havayollarına göre değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgilere ilgili havayolu şirketinin internet sitelerinden erişebilirsiniz. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda havayolu şirketinin kuralları geçerlidir.

5.2.        Tarifeli Uçuşlar

5.2.1. Bazı biletler değişikliğe ve/veya iadeye uygun değildir. Kullanıcılar bilet ücretlerinin dışında bu ücrete bağlı ek şartların olduğuna özellikle dikkat etmelidir.

5.2.2. Obilet bazı havayolları şirketlerinin belirlenen koşullar dâhilinde check-in, koltuk seçimi, bagaj, uçak içi yemek servisi gibi hizmetler için ekstra ücret talep etmesi halinde doğabilecek ek maliyetlerden sorumlu değildir. Kullanıcı bu tür hizmetler için havayolu şirketleri ile iletişimde olmalıdır.

5.2.3. Yolcular dış-hat uçuşları için uçuşlarından minimum 120 dakika önce, iç-hat uçuşları için uçuşlarından minimum 90 dakika önce havalimanında olmalıdır. Kullanıcıların uçuşa veya havalimanına geç kalmaları halinde doğabilecek herhangi bir aksaklıktan Obilet sorumlu değildir. Bazı havayolu şirketleri dönüş uçuşunu teyit etmek isteyebilir. Yolcular tarafından havayolu şirketine bildirilmeyen teyitler uçuşun iptaline sebep olabilir. Bu tarz durumlarda kullanıcı Obilet’in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.2.4. Biletin üzerinde belirlenen uçuş güzergâhı sırasıyla kullanılmalıdır. Atlanan veya gerçekleşmeyen uçuşlara ait devam veya dönüşler bileti tamamen geçersiz kılabilir.

5.2.5. Doğrudan yapılan uçuş "Non-Stop" olarak tanımlı bir uçuştur. Yolculuk sırasında uçak değiştirilmesine gerek olmayacağını belirtir. Bazı durumlarda yapılan duraklama, yakıt almak amaçlı olup doğrudan uçuş yapacak yolcular, genel olarak indirilmez. Ancak herhangi bir nedenle yolcuların indirilmesi veya başka bir uçağa aktarılma yapılması durumunda doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Obilet sorumlu değildir.

5.2.6. Havayolları gidiş ve/veya dönüş uçuşunda hamilelik süresi 28 hafta ve daha fazla olan yolcuları taşımayı reddedebilir. Kullanıcı, gerekli olduğu durumlarda bu bilgiyi teyit etmekle yükümlüdür.

5.2.7. Bazı durumlarda daha uygun, hesaplı, özel ücretlerden yararlanmak amacı ile iç hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı havayollarından oluşan kombinasyonlar oluşturmak için iki tek yön bilet düzenlenir. Bu iki ayrı rezervasyon kaydı olacağı anlamına gelir. (bir giden uçuş, diğeri dönüş uçuş için) Her iki rezervasyonun ayrı ayrı, kendi kuralları olacağı unutulmamalıdır. Bu uçuşlardan birini iptal etmek zorunda kaldığınızda, diğeri etkilenmez, kalan uçuş biletine ait ek ücret ve ceza ödemek zorunda kalınmaz. Ayrıca gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşunun (veya tersi) etkilenmeyeceği anlamını taşır. Bir rezervasyona ait yapılan değişiklik veya iptal diğer uçuş rezervasyonunu etkilemez ve geçerli uçuşa ait kurallar geçerli kalır.

5.2.8. Havayolu şirketleri seferlerin saat ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Bu durumda havayolu şirketi Obilet’i bilgilendirirse, Obilet Kullanıcılara girdikleri yolcu bilgileri ışığında SMS ve/veya e-posta ile bildirim gönderir. Gönderilen bildirimlerin, iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Kullanıcı bu bilgilerin yanlış veya eksik girmesinden kaynaklı oluşabilecek her türlü aksaklıktan sorumludur. Kullanıcı, havayolu şirketinin Obilet’i bilgilendirmemesi durumunda oluşabilecek aksaklıklardan Obilet’in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.2.9. Obilet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, havalimanlarında veya uçaklarda oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

5.3.        İptal, İade ve Değişiklik Şartları

5.3.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve içerdiği cayma hakkına dair hükümler, Yönetmeliğin 2/2-h. maddesi uyarınca, işbu SÖZLEŞME’ye uygulanmamaktadır.

5.3.2. Kullanıcı bileti aldığı sınıf kapsamında seçtiği sınıftaki biletin iptal/iade özelliklerine dikkat etmelidir. İptal/iade edilebilir biletlerde uçuş saatine 12 saatten az kalması durumunda iptal/iade işlemlerinde kullanıcı havayolu şirketlerinin kendi prensipleri doğrultusunda belirlediği uygulamaları yerine getirmekle yükümlüdür.

5.3.3. Obilet üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşlarını içeren rezervasyonlara ilişkin iptal ve iade işlemlerinin rezervasyon aşamasında veya biletlendikten sonra, Kullanıcı tarafından Çağrı Merkezi ve Canlı Destek vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

5.3.4. Havayolu şirketlerinin değişiklik ve iptal şartlarında farklı uygulama başlatması halinde güncel uygulama dikkate alınacaktır.

5.3.5. Havayolu şirketleri tarafından belirlenmiş koşullar dahilinde, promosyon biletlerde değişiklik, iptal ve iade yapılamaz. Kullanıcı’nın iptal/iade veya değişiklik işlemlerini doğrudan ilgili havayolu şirketi ile gerçekleştirirse devamındaki bütün süreçleri yine havayolu şirketi ile sürdürmesi gerekmektedir. Kullanıcı iptal/iade veya değişiklik işlemlerini doğrudan ilgili havayolu şirketi ile gerçekleştirdiği takdirde Obilet’in Kullanıcı’yı bilgilendirme sorumluluğunun olmadığını kabul eder. Uçak biletinizin iptal edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

5.3.6. Obilet satış kanallarından yapılan ödemelerde, iadesi mümkün olan biletlerin, iade işlemleri sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan karta yapılır. Ödemede kullanılan kartın son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda;
-    Eğer kart sahibi aynı bankaya ait başka bir kart kullanıyorsa kart sahibinin hesabına iade yapılır.
-    Eğer kart sahibi banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu resmi yazı ile Çağrı Merkezi’ne başvurmalıdır.

5.3.7. Değişiklik işlemleri için değişiklik işlem ücreti alınacaktır. İade işlemlerinde, biletleme esnasında tahsil edilen Servis Ücreti iade edilmeyecektir. Ayrıca Kullanıcı’nın işlemden kazandığı her türlü puan vb. fayda geri alınacaktır. Telefonla gerçekleştirilen iptal işlemi için ayrıca işlem bedeli alınabilir.

5.3.8. Obilet’ten yapılan tüm rezervasyonlar havayolu şirketlerinin sistemleri tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Rezervasyon kuralları gereği tekrarlayan rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, Kullanıcı’nın bunun dışındaki tekrarlamış olan tüm rezervasyonları haber verilmeksizin iptal edilecektir. Bu iptallerden Obilet sorumlu olmayacaktır.

5.3.9. Obilet ile birlikte Obilet'in ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak Obilet'te ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, Kullanıcı’nın maruz kaldığı kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz.

5.4.        Ücretler

5.4.1. Obilet üzerinden yapılan her uçuş rezervasyonu, net uçuş tutarı, vergiler ve servis ücretinden oluşmaktadır.

5.4.2. Havayolu şirketleri güncel ücretleri haber vermeksizin değiştirebilir. Ücretin tamamının ödenmesine kadar Obilet oluşabilecek fiyat farkını kullanıcıya yansıtma hakkına sahip olup, kullanıcı da talep edilen bu farklılıkları ödemekle yükümlüdür. Ayrıca rezervasyon opsiyon süreniz içerisinde oluşabilecek herhangi bir fiyat artışı veya Obilet’in dışındaki nedenlerde oluşabilecek herhangi bir fiyat farklılığından Obilet sorumlu değildir.

6.        Havayolu Şirketi Hizmetleri

6.1. Obilet, Platform üzerinden havayolu şirketleri tarafından sağlanan uçak ile yolcu taşıma hizmetine ilişkin biletlerin satışına ilişkin platform sağlama hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede, havayolu şirketlerinin sunmayı taahhüt ettikleri hizmetleri sunmamaları ve/veya havayolu şirketlerinden kaynaklanan sorunlardan Obilet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Benzer şekilde, havayolu şirketlerinin bilet satış politikaları ve yapılan sözleşmeler doğrultusunda, Obilet’in satılan bir biletin bedelini ve eğer alındıysa hizmet bedelini iade etmesi söz konusu değildir.

7.        Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

7.1. Obilet, kişisel verileri ve müşteri bilgilerini gizli tutmak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde muhafaza etmek için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

7.2. Obilet, yürürlükteki mevzuattan doğan zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda bilgi talep edilmesi hallerinde ve/veya Ziyaretçilerin güvenliklerinin korunmasına ilişkin olarak bilgi verilmesinin gerekli görüldüğü hallerde ziyaret, alışveriş ve benzeri gerekli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

8.        Genel Hükümler

8.1. İşbu Uçak Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Uçak Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Obilet Uçak Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Obilet açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Obilet’in Kullanıcıların herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, Obilet’in ve/veya satın alınan bilet doğrultusunda taşıma hizmeti sağlayacak olan havayolu firmalarının makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar ve/veya idari kararlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

8.3. Bilet almaları halinde Kullanıcılara yapılacak bildirimler, Platform’un ilgili bölümlerine girdikleri e-posta adresleri ve/veya telefon numaraları üzerinden yapılacaktır. Ziyaretçilerin ve/veya Üyelerin iletişim bilgilerini hatalı vermeleri sebebiyle kendilerine bildirim yapılamamasından Obilet’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

8.4. Kullanıcılar, Platform’a üye olurken ve/veya bilet satın alırken Obilet tarafından kendileri ile iletişime geçilmesine ilişkin ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin tercihlerini yaparlar. Üyeler, Platform’un ilgili bölümünden iletişim tercihlerini her zaman değiştirebilirler. Platform’u üye olmaksızın kullanan Ziyaretçiler de Obilet’e her zaman iletişim tercihlerini e- posta, telefon veya benzeri yöntemlerle iletebilirler.

8.5. Taraflar, Uçak Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-postaların muteber ve delil niteliğini haiz olduğunu kabul ederler.

8.6. Obilet’in işbu Uçak Kullanım Koşulları’ndan ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarını hiç kullanmaması ve/veya geç kullanması, söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

9.        Yürürlük ve İletişim

9.1. İşbu Kullanım Koşulları, Obilet tarafından Kullanıcı tarafından uçak bileti alınmakla kabul edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre Obilet oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur.

9.2. Bu çerçevede, Kullanıcı; Platform üzerinden alınan biletler bakımından taşıma hizmeti sağlayan kuruluşun belirlediği kuralların ve koşulların geçerli olduğunu peşinen kabul eder.

9.3. Kullanıcılar, Obilet ile aşağıdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilirler:

Veri Sorumlusu : Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.
VKN / VD : 6320481434 / Maslak
Adres : Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. Topçu İş Merk. No:1/11 Kat:3 Kağıthane/İstanbul
E-posta : [email protected]
İletişim Telefonu : (0212) 963 03 53
Ticaret Sicil No : 14285-5
MERSİS : 0632048143400049