Text de clarificare privind protecția datelor cu caracter personal

Politică de Confidențialitate

1. Scopul și Domeniul de Aplicare a Politicii

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), „date cu caracter personal” se referă la toate tipurile de informații referitoare la o persoană fizică anumită sau identificabilă. O persoană fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile GDPR și care este responsabilă pentru instituirea și gestionarea sistemului de înregistrare a datelor este calificată drept operator de date. În conformitate cu GDPR, datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la tranzacțiile efectuate prin intermediul site-ului web al domeniului www.obilet.com („Site-ul Web”) vor fi prelucrate de către Obilet RO Travel Technologies S.R.L. (denumită în continuare „Obilet”) în calitate de operator de date în scopurile descrise mai jos. În cadrul acestei Politici de Confidențialitate Site-ul Web va fi denumit „Platforma”.

Obilet este responsabilă pentru date în ceea ce privește listarea biletelor, vânzările de bilete și alte servicii similare furnizate prin intermediul Platformei. În ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate în cadrul furnizării de bilete de către Obilet, altele decât serviciile specificate, Obilet are titlul de „persoană împuternicită de operator” în sensul GDPR. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea acestor date, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate aferentă fiecărui Partener.

Această Politică de Confidențialitate a fost elaborată în scopul informării persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Obilet în calitate de operator de date. Pentru Obilet, transparența și responsabilitatea sunt importante. În acest context, am elaborat această Politică de Confidențialitate pentru ca, pe lângă îndeplinirea obligațiilor ce ne revin în baza legislației, să le oferim o bună experiență utilizatorilor noștri. În acest context, Politica de Confidențialitate conține informații despre identitatea operatorului de date și a reprezentanților acestuia (dacă aceștia există), scopul în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal, cui și în ce scop pot fi transferate datele cu caracter personal, metoda și temeiul legal pentru colectarea datelor cu caracter personal, și alte drepturi ale persoanelor vizate relevante.

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică oricărei persoane fizice (i) care este potențial client, client actual sau fost client înregistrat pe platforma noastră (colectiv, „Clienții”) sau (ii) care accesează și utilizează Site-ul Web ca simplu utilizator/vizitator, fără a se înregistra pe platforma noastră și fără a o utiliza („Vizitatorii Site-ului Web”).

Obilet poate actualiza Politica de Confidențialitate în caz de modificări ale legislației aplicabile, decizii judecătorești, modificări ale metodelor, scopurilor, temeiurilor de prelucrare și/sau transfer de date cu caracter personal sau alte evoluții similare. În cazul în care Politica de confidențialitate este actualizată, textul actualizat va fi publicat pe Platformă. Obilet poate publica alte texte de clarificare, reguli, condiții sau alte explicații pe Platformă, în cadrul activităților sale legate de prelucrarea și/sau transferul de date cu caracter personal. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele cuprinse în această Politică de Confidențialitate, ne puteți contacta la [email protected]

2. Metode de Colectare a Datelor cu Caracter Personal

Asigurarea securității datelor cu caracter personal este unul dintre obiectivele noastre prioritare. Obilet prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea datelor.

Obilet poate obține datele dvs. personale direct de la dvs.: (i) atunci când ne furnizați informațiile direct, în mod scris (de exemplu, prin e-mail) sau verbal (de exemplu, în cadrul unei convorbiri telefonice cu dvs.), sau (ii) prin observarea interacțiunii pe care o avem cu dvs.

Obilet va obține datele dvs. personale atunci când: (i) vă înregistrați pe Platforma noastră sau utilizați oricare dintre serviciile noastre, (ii) vă exprimați opțiunea de a primi comunicări cu caracter comercial (inclusiv comunicări personalizate de marketing) sau alte oferte și informații din partea noastră, (iii) ne contactați prin diverse canale; (vi) vizitați sau navigați pe Site-ul Web.

Atunci când interacționați cu Obilet prin intermediul canalelor Facebook, Twitter, Instagram și Youtube pe care Obilet le folosește ca platformă socială, datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați platformei sociale respective pot fi prelucrate și de Obilet. Cu toate acestea, menționăm că utilizarea platformelor sociale, precum și conținutul și caracteristicile puse la dispoziție sunt supuse politicilor de confidențialitate și de utilizare ale platformei respective.

3. Date cu Caracter Personal Prelucrate

Datele dvs. cu caracter personal care sunt prelucrate pot varia în funcție de natura raportului juridic pe care l-ați stabilit cu Obilet. Cu toate acestea, în general, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt următoarele:

Informații de Identificare
Datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele, datele de identitate, data nașterii, informațiile despre permisul de conducere, numărul pașaportului, naționalitate, furnizate atunci când deveniți membru al Platformei, achiziționați bilete prin intermediul Platformei, în cadrul interviurilor realizate prin intermediul asistenței în direct sau al unui call-centre și toate tipurile de aplicații atunci când achiziționați bilete prin intermediul Obilet
Detalii de Contact
Datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de mobil, informațiile de contact din rețelele de socializare, adresa furnizată atunci când deveniți membru al Platformei, achiziționați bilete prin intermediul Platformei, închiriați o mașină, faceți rezervare la hotel și alte servicii similare, apelurile efectuate prin intermediul asistenței în direct sau al call-centre și toate tipurile de aplicații
Detalii despre Pasageri
Datele dvs. cu caracter personal privind numele, prenumele, naționalitatea, data nașterii, sexul, tipul și numărul documentelor de călătorie, datele de valabilitate ale acestora și țara în care au fost emise; înregistrările de la call-centre, extrasul de cont al cardului de credit, chitanțele de la ghișeu, instrucțiunile clienților, înregistrările făcute pe canale pentru aceste date cu caracter personal și alte date similare, informații și înregistrări făcute în cadrul cererilor și reclamațiilor, precum și rezultatele acestora și parola pentru site-ul web și informațiile despre parola pe care le-ați creat atunci când ați utilizat serviciile noastre oferite în mediul digital.
Detalii Financiare
Informații despre cardul de credit/debit, informații despre contul bancar, informații IBAN, informații despre sold, soldul creditului, nota FINDEX și alte informații financiare.
Date Sensibile
Date cu caracter personal de natură specială, cum ar fi informațiile necesare despre starea dvs. de sănătate, informații privind dizabilitățile, care sunt stipulate în mod clar în legislație și care pot afecta serviciul pe care îl primiți, prelucrate în cazul în care este necesar pentru operațiunile noastre și cu consimțământul dvs. explicit.
Informații de Marketing
Rapoarte care prezintă preferințele personale, informații în scopuri de țintire marketing (inclusiv profilul clienților), înregistrări module cookie, informații derivate din activități de îmbogățire a datelor, sondaje, campanii și informații obținute ca urmare a studiilor și evaluărilor de marketing direct.
Informații privind Securitatea Tranzacțiilor
Informații privind adresa IP, parola și codul de acces, informații privind modulele cookie.
Alte Informații
Informații privind membrii familiei și rudele (copiii persoanelor în cauză, soțiile, în ceea ce privește datele de identificare, datele de contact) privind securitatea în spațiul fizic (înregistrări de intrare/ieșire, informații privind vizitele, fotografii, înregistrări cu camera de luat vederi și înregistrări audio), informații privind procedurile legale și conformitatea (solicitări de informații din partea autorităților judiciare și administrative, etc.).

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Obilet prelucrează informațiile dvs. cu caracter personal în modul și în măsura permisă de lege. În acest cadru, scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele:

 • Pentru a înregistra contul, pentru a gestiona contul și pentru a furniza Serviciile
  Temeiul juridic: (i) încheierea și executarea contractului și (ii) interesul nostru legitim de a ne adapta Serviciile la nevoile și preferințele clienților noștri.
 • Pentru a confirma informațiile privind identitatea persoanei care a primit biletul prin intermediul Platformei, în scopul detectării și protejării împotriva utilizării inadecvate sau abuzive a serviciilor
  Temeiul juridic: interesul nostru legitim de a asigura securitatea adecvată a serviciilor noastre, de a investiga, preveni și raporta orice utilizare frauduloasă sau abuzivă a serviciilor.
 • Pentru a salva adresa și alte informații necesare pentru comunicare, prelucrarea și confirmarea rezervării dvs., pentru a răspunde și/sau a comunica cu dvs. cu privire la serviciile noastre, întrebările dvs., solicitările speciale, anulările și/sau recompensele.
  Temeiul juridic: (i) executarea contractului; și (ii) interesele noastre legitime, în scopul de a gestiona în mod corespunzător relația cu Clienții/Vizitatorii site-ului nostru.
 • Pentru a contacta clienții noștri cu privire la termenii, situația actuală și actualizările contractelor pe care le-am încheiat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, pentru a putea furniza informațiile necesare, pentru a îndeplini obligațiile asumate în conformitate cu contractele încheiate.
  Temeiul juridic: (i) executarea contractului; și (ii) interesele noastre legitime, în scopul de a gestiona în mod corespunzător relația cu Clienții/Vizitatorii Site-ului Web.
 • Pentru a organiza toate înregistrările și documentele care vor sta la baza prelucrării pe suport electronic sau în format fizic
  Temeiul juridic: interesele noastre legitime, pentru a gestiona în mod corespunzător relația cu Clienții noștri/Vizitatorii Site-ului Web.
 • Pentru a respecta obligațiile aplicabile. Pentru a putea furniza informații funcționarilor publici în probleme legate de siguranța publică, la cerere și în conformitate cu legislația în vigoare.
  Temeiul juridic: respectarea obligațiilor noastre legale
 • Pentru a oferi un serviciu mai bun clienților, pentru a ne putea informa clienții în legătură cu produsele de care ar putea fi interesați prin raportare la interesele clienților noștri
 • Pentru a putea oferi Clienților noștri sugestii din partea instituțiilor noastre contractate și a partenerilor noștri de soluții, pentru a informa clienții în legătură cu serviciile noastre
  Temeiul juridic: consimțământul dumneavoastră
 • Pentru a putea gestiona reclamațiile și sugestiile clienților cu privire la serviciile noastre, pentru a investiga și aborda preocupările exprimate de dumneavoastră în legătură cu respectivele servicii.
  Temeiul juridic: : (i) executarea contractului încheiat cu dumneavoastră în ceea ce privește asistența pentru clienți; și (ii) interesele noastre legitime, și anume: (1) interesul nostru comercial de a gestiona în mod corespunzător relația cu Clienții/ Vizitatorii Site-ului Web, precum și de a analiza activitatea angajaților noștri care furnizează servicii de asistență pentru clienți; (2) interesul nostru de a gestiona și de a păstra înregistrări ale solicitărilor din partea autorităților în legătură cu reclamațiile dumneavoastră; (3) necesitatea de a ne îmbunătăți structura organizațională și procesul de asistență clienți/ procesul de gestionare a reclamațiilor.
 • Pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale și pentru a ne exercita drepturile care decurg din legislația în vigoare.
  Temeiul juridic: respectarea obligațiilor noastre legale
 • Pentru aplicarea legii și pentru litigii și soluționarea disputelor, pentru a ne proteja împotriva fraudei, pentru a ne apăra drepturile sau proprietatea sau pentru a proteja interesele Clienților noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care Obilet ar putea fi implicat, inclusiv orice proceduri în fața oricărei instanțe sau instituții administrative, penale, arbitrale sau civile.
  Temeiul juridic: (i) obligație legală, atunci când avem obligația de a dezvălui informații sau (ii) interes legitim: pentru a dezvălui date autorităților cu atribuții de aplicare a legii ori de câte ori dezvăluirea se bazează pe o justificare solidă și nu există drepturi fundamentale care prevalează, ale persoanelor vizate (se va efectua analiză în acest sens, de la caz la caz). În plus, în cazul soluționării disputelor și în caz de litigii, ne vom baza pe interesul nostru legitim de a gestiona în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în timpul acestor proceduri.
 • În legătură cu fuziunile, achizițiile, asocierile în participațiune, vânzarea de active ale societății, consolidarea, restructurarea, finanțarea, tranzacțiile cu active comerciale sau achiziția integrală sau parțială a activității noastre, de către o altă societate.
  Temeiul juridic: interesul nostru legitim și/sau interesul legitim al entității terțe (parte la tranzacție) de a identifica, planifica cea mai bună modalitate de a pune în practică, rapid și eficient, orice oportunități comerciale și posibile îmbunătățiri ale serviciilor

5. Păstrarea datelor

Obilet stochează datele cu caracter personal pe care le prelucrează pentru perioadele stabilite de legislație, iar dacă legislația nu specifică nicio perioadă, datele cu caracter personal sunt stocate și pentru perioadele care necesită prelucrarea în conformitate cu practicile Obilet și cu regulile mediului comercial, în funcție de serviciile pe care Obilet le furnizează atunci când prelucrează datele cu caracter personal respective, iar după această perioadă sunt stocate doar pentru perioadele necesare în practică în scopul furnizării de dovezi în eventualele litigii juridice. După expirarea perioadelor specificate, aceste date cu caracter personal sunt șterse, distruse sau anonimizate.

6. Transferul de Date cu Caracter Personal

Împărtășirea de date cu caracter personal cu terți se realizează în cadrul legislației aplicabile și/sau cu acordul expres al persoanelor relevante. Cu toate acestea, datele cu caracter personal sunt partajate cu instanțele de judecată și alte instituții publice, din cauza obligațiilor noastre legale și în limita acestora. În plus, în cadrul unei relații contractuale datele cu caracter personal sunt transferate către terți în scopul furnizării serviciilor asumate de noi în scopul realizării controlului calității în ceea ce privește serviciile furnizate.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate cu terți care au titlul de furnizor de servicii și/sau furnizor de servicii intermediare, cu instituțiile partenere în cadrul programului, cu organizațiile cu care colaborăm pentru desfășurarea activității noastre, cu partenerii noștri de afaceri care furnizează servicii speciale de integrare, cu terți care furnizează audit independent, cu organizații naționale sau internaționale care asigură stocarea de date în mediul cloud, cu persoanele și instituțiile cărora le furnizăm servicii, cu organizații interne/străine, în scopul de a transmite mesaje electronice comerciale către clienții noștri, consultanții noștri financiari, băncile cu care am încheiat contracte, organizațiile care furnizează servicii de plată și care desfășoară diverse activități de marketing pentru a oferi servicii mai bune și pentru a asigura satisfacția clienților, precum și în străinătate în cadrul diverselor agenții, companii de publicitate, agenții de sondare a opiniei pentru transmiterea de mesaje electronice comerciale și intern/în străinătate în legătură cu partenerii noștri și alți terți, acționarii și filialele noastre, și pot fi, de asemenea, partajate și cu terții din colaborarea cu care primim servicii în cadrul unei relații contractuale, cu avocații noștri, consultanții și instituțiile publice și persoanele juridice private autorizate legal.

7. Transferuri către Țări Terțe

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este tratat cu atenție, pentru a vă proteja drepturile și interesele.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în țări terțe din afara Spațiului Economic European, și anume în [Republica Turcia]. În astfel de cazuri, ne vom asigura că datele cu caracter personal vor fi transferate cu respectarea cerințelor legislației aplicabile privind protecția datelor. În cazul în care țara de destinație nu este recunoscută ca țară ce asigură un nivel adecvat de protecție, vom utiliza angajamente contractuale sau orice alte garanții adecvate, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

[Ne puteți contacta în orice moment folosind datele noastre de contact pentru a afla mai multe despre țările către care transferăm datele dvs., precum și despre măsurile de protecție pe care le-am pus înaplicare în legătură cu respectivele transferuri.]

8. Drepturile Persoanei Vizate

Aveți următoarele drepturi, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Obilet:

 • Dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea faptului că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada de păstrare a datelor, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.
 • Rectificarea datelor: vă permite să solicitați corectarea oricăror date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul de opoziție: în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim și aspectul este legat de situația dvs. particulară, vă puteți opune prelucrării din acest motiv. Dacă depuneți o opoziție, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât în cazul în care putem demonstra că există motive legitime convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.
 • Dreptul de a fi uitat: acest drept vă permite să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu dispunem de alte temeiuri legale pentru prelucrare; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse în conformitate cu legislația relevantă.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe acest temei juridic. Aveți în vedere faptul că orice retragere a consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul anterior retragerii/revocării acestuia de către dvs.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: puteți să ne solicitați să vă furnizăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea este efectuată pe bază de contract sau de consimțământ. De asemenea, dacă ne solicitați în mod expres, putem transmite datele dvs. cu caracter personal către o altă entitate, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Drepturi privind procesul decizional automatizat: aveți o serie de drepturi în legătură cu deciziile individuale automatizate pe care le luăm. Aveți dreptul (i) să vă exprimați punctul de vedere și/sau (ii) să contestați decizia automatizată și/sau (iii) să solicitați o intervenție umană. Dacă solicitați o intervenție umană, decizia (automatizată) va fi revizuită de personalul nostru specializat care va putea modifica sau ajusta decizia (după caz).
 • Drepturile de restricționare a prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă : (i) contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru un drept legal; respectiv (iv) dacă v-ați opus prelucrării, până la verificarea dacă interesele legitime ale Obilet în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată.

Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta pe Baza Formularului de Cerere, completând numele, prenumele și semnătura dumneavoastră, numărul de identificare din Republica Turcia dacă sunteți cetățean al Republicii Turcia, și naționalitatea dvs., numărul pașaportului sau numărul de identificare dacă nu sunteți cetățean al Republicii Turcia, adresa de reședință sau de la locul de muncă pentru notificare, baza notificării, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și obiectul cererii dvs. și identitatea dvs. pentru stabilirea informațiilor și documentelor necesare prin completare și/sau în scris prin utilizarea formularului de cerere.

Puteți, de asemenea, să vă adresați prin intermediul adresei dumneavoastră de e-mail, în cazul în care v-a fost confirmată calitatea de membru, sau prin e-mail pentru a obține informații generale despre GDPR, dacă nu sunteți membru. Cererea dvs. va fi evaluată de Obilet și va fi finalizată gratuit în termen de treizeci de zile. Cu toate acestea, în cazul în care tranzacția implică și un cost, taxa poate fi percepută la tariful stabilit de Consiliul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Faceți clic aici pentru a accesa Formularul de Cerere pe care îl puteți utiliza pentru depunerea solicitărilor dvs.

Operator de date : Obilet RO Travel Technologies S.R.L.
Număr de identificare fiscală : 46407208
Adresa : Strada Burniței nr. 24, etaj 1 , birou A141, Sector 3, București, România
E-mail : [email protected]
Telefon de contact : +40732533609
Numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului : J40/12618/2022

Dreptul de a depune o reclamație: dacă, după ce ați depus o reclamație la Obilet, considerați în continuare că datele dvs. cu caracter personal nu au fost tratate în mod corespunzător, în conformitate cu legea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită.

Dacă sunteți rezident român, reclamațiile pot fi transmise la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

România

Bdul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, București

[email protected]

bus