Политика за бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

1. Като цяло
Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. („Обилет“) събира лични данни за различни цели чрез бисквитки на своя уебсайт www.obilet.com („Уебсайт“). Тази Политика за бисквитки е създадена, за да изясни на посетителите на уебсайта относно бисквитките, използвани от Obilet, целите на използването на тези бисквитки и обработката на вашите лични данни, получени автоматично чрез използването на бисквитки.

Този текст може да бъде променян, ако се счете за необходимо в съответствие с действащото законодателство и с практиките на Obilet. Окончателният текст е достъпен на уебсайта. За подробна информация относно обработката на Вашите лични данни, моля, прегледайте Разяснителния текст относно защитата и обработката на лични данни.

2. Видове бисквитки и цели на употреба
Бисквитките са текстови файлове, поставени на компютрите на посетителите от посетените уебсайтове. Бисквитките се използват широко в почти всички уебсайтове, за да работят ефективно и в съответствие с предпочитанията на посетителите, както и за предоставяне на информация на администраторите на уебсайтове.
Бисквитките се използват за определяне на предпочитанията на нашите посетители, за определяне на заявките за конкретна страница, за подобряване на изживяването при използване на Платформата, за поддържане на сигурността на нашите услуги и за извършване на онлайн поведенчески рекламни дейности за нашите потребители.

Бисквитките могат да бъдат класифицирани в три категории;
  • (i) Бисквитки по продължителност (сесийни бисквитки / постоянни бисквитки),
  • (ii) Бисквитки по цел на използване (Строго необходими бисквитки / Funcционални бисквитки / Аналитични - Бисквитки за ефективност и Рекламни - Маркетингови бисквитки); и
  • (iii) Бисквитки от страни Бисквитки на първа страна / Бисквитки на трети страни

3. Бисквитки, използвани на уебсайта
На уебсайта се използват услуги за анализ на трети страни. Ако не желаете такива бисквитки да се съхраняват, можете да направите желаните промени в секцията „Настройки“ на известието за бисквитки, което се появява във вашия браузър и/или на уебсайта.

Ние също използваме бисквитки на трети страни и нашите бисквитки, за да ви показваме персонализирани реклами на уебсайтове, т.е. „пренасочване“. Ние ви правим цел за реклами въз основа на прегледаните страници на уебсайта, разгледаните продукти и вашите кликвания върху рекламите (банери), които ви се показват. Ние също така използваме бисквитки като част от нашите онлайн маркетингови кампании, за да видим как потребителите взаимодействат с уебсайта, след като им бъдат показани онлайн реклами, включително такива на уебсайтове на трети страни. Можете да направите желаните промени в тези бисквитки по всяко време във вашия браузър и/или в секцията „Настройки“ на известието за бисквитки, показано на уебсайта.

Информация относно бисквитките, използвани на уебсайта, е предоставена по-долу на вниманието на нашите посетители:

Строго необходими бисквитки
Строго необходимите бисквитки са основни бисквитки за работата на уебсайта. Тези бисквитки са необходими за изпълнение на услуга на информационното общество, която сте поискали (като влизане, попълване на формуляри и запомняне на предпочитанията за поверителност) и не се използват за маркетингови цели и не могат да бъдат деактивирани.
Funcнационални бисквитки
Това са незадължителни бисквитки, които позволяват вашите предпочитания да бъдат запомнени при посещение на уебсайта и да го персонализирате според нуждите на посетителя. Забраняването на използването на такива бисквитки може да доведе до невъзможност да използвате персонализирана функция и да попречи на уебсайта да запомни вашите предпочитания.
Бисквитки за анализ/производителност
Бисквитките за анализ/производителност позволяват статистическо измерване за анализиране на вашето поведение на уебсайта. Тези бисквитки се използват за подобряване на работата на уебсайта и за да ни помогнат да разберем как посетителите използват уебсайта.
Рекламни/маркетингови бисквитки
Това са бисквитки, използвани за популяризиране на продукти и услуги на уебсайта или в медии, различни от уебсайта, за да ви показваме подходящи и персонализирани реклами с нашите партньори и за измерване на ефективността на рекламните кампании. Тези бисквитки също предотвратяват повторението на една и съща реклама, гарантират, че рекламите се показват правилно и избират реклами въз основа на интересите на посетителите.
Сесийни бисквитки
Сесийните бисквитки се използват, за да се гарантира непрекъснатостта на сесията. Сесийните бисквитки също се изтриват при затваряне на вашия интернет браузър.
Постоянни бисквитки
Постоянните бисквитки се изтриват автоматично на определена дата или след определен период и предават вашите обработени данни на сървъра всеки път, когато посетите уебсайта. Използването на тези бисквитки ще бъде под въпрос, ако полето „Запомни ме“ на уебсайта е маркирано.
Бисквитки от първа страна
Бисквитките от първа страна са бисквитки, поставени от посетения уебсайт, т.е. Obilet.
Бисквитки на трети страни
Бисквитките на трети страни са бисквитки, поставени от трети страни, различни от уебсайта. Тъй като Obilet няма контрол върху тях, бисквитките на трети страни не са обхванати от тази Политика за бисквитки.

4. Управление на бисквитките
Много интернет браузъри са настроени автоматично да приемат бисквитки по подразбиране. Ако не желаете тези инструменти да се използват, можете да деактивирате всички бисквитки, с изключение на Строго необходимите бисквитки, като ги зададете във вашия браузър и/или в „Настройки“ на известието за бисквитки, което се появява на уебсайта. Все пак, имайте предвид, че в този случай е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на Платформата.

  • Google Chrome:Можете да управлявате вашите настройки за бисквитки от раздела „Бисквитки и данни за сайтове“, като щракнете върху иконата за заключване в URL лентата на вашия браузър. За повече информация относно услугите на Google (включително опции за отказ), можете също да посетите уебсайтатук.
  • Internet Explorer: Можете да управлявате настройките си за бисквитки, като щракнете върху иконата „Browser Essentials“ във формата на сърце в горния десен ъгъл на вашия браузър, след което превъртите надолу до „Manage Security Settings“.
  • Mozilla Firefox: Можете да управлявате вашите настройки за бисквитки, като щракнете върху иконата „Настройки“ в горния десен ъгъл на вашия браузър, превъртите надолу до „Управление на други настройки“ и след това щракнете върху раздела „Поверителност и сигурност“.
  • Опера: Можете да управлявате вашите настройки за бисквитки, като щракнете върху бутона „Защита на поверителността“ в горния десен ъгъл на вашия браузър, превъртете надолу до иконата „Настройки“ и управлявайте настройките си за бисквитки.
  • Safari: Можете да управлявате вашите настройки за бисквитки, като отидете до раздела „Safari“ в секцията „Настройки“ на вашето устройство.

Ако искате да редактирате правилата си за бисквитки за Obilet, можете да щракнете тук .

5. Ефективност
Тази Политика за бисквитки влиза в сила от датата на публикуването й на уебсайта. Obilet си запазва правото да променя Политиката за бисквитки. Всяка актуализация на Политиката за бисквитки ще бъде публикувана на този уебсайт.

Версия: 20230828

bus