Билет за автобус Призрен

Информация за Призрен

БРОЙ АВТОГАРИ 4

Автогари Призрен

Prizren Central Bus Station Zara Zara
Main Bus Station Prizren
Prizren Prizren

Популярни автобуси от
Призрен

* Показаните цени на билетите са цената на най-достъпния билет, закупен от obilet през последните 7 дни. Моля, попитайте по-горе за текущите цени на билетите.

Популярни автобуси до Призрен

* Показаните цени на билетите са цената на най-достъпния билет, закупен от obilet през последните 7 дни. Моля, попитайте по-горе за текущите цени на билетите.

Най-пътувано от потребителите на obilet през Призрен 1 дестинация

bus